Welcome to Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг Наманган вилоят кенгаши расмий сайти   Click to listen highlighted text! Welcome to Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг Наманган вилоят кенгаши расмий сайти
Тел.: 0369 227-21-33
Манзил: 716000 Наманган шахри,
Озодлик кўчаси 14 уй

     Бирлашманинг етакчи юрЗариповистконсулти

      Зарипов Мавлонбек Солмонович

            Тел: 0 369  227-05-98

 

 

Юридик хизматнинг вазифалари

  Қуйидагилар юридик хизматнинг асосий вазифалари хисобланади:

1)Касаба уюшмасининг хуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш фалиятида бевоситақатнашиш:

2)Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини белгиланган талабларга мувофиқ юритиш:

3)Касаба уюшмаси аъзолари ва ходимларининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий cаводхонлигини оширишда, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва моҳиятини уларга етказишда қатнашиш:

4)Касаба уюшмаси ва унинг тизимига кирадиган ташкилотлар, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятида қонунийликни таъминлашга кўмаклашиш:

5)Ўз аъзоларининг, шунингдек айрим фуқаролардан тушган аризаларни таклифларни ва шикоятларни кўриб чиқиш

6)Судларда ва бошқа идораларда касаба уюшмасининг хамда аъзоларининг мулкий, меҳнат ва ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини ҳамда бошқа манфаатларини ҳимояқилиш.

Юридик хизмат функциялари

1)Ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва ҳуқуқий маданиятини ошириш сохасида:

А)Касаба уюшмаси ваколатига кирадиган масалалар бўйича қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқади ёхуд ишлаб чиқишдақатнашади:

Б)Касаба уюшмасининг идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини ишлаб чиқади ёхуд ишлаб чиқишда қатнашади:

В)Мустаққил ёки бошқа бўлинмалар билан биргаликда экспертизадан ўтказиш ва давлат органи билан келишиш учун тақдим қилинган қонунлар ва бшқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (шу жумладан, жамоа келишувлари ва шартномалари) лойихаларини хуқуқий экспертизадан ўтказади, уларнинг қонунчиликка ва қонунчилик техникаси талабларига мувофиқлиги юзасидан ҳуқуқий хулосалар тайёрлайди:

Г)Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойихалари бўйича эътироз ва таклифлар бўлмаса, уларга виза қўяди:

Д)Касаба уюшмаси фаолияти соҳасида бошқарувни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқишда қатнашади:

Е)Касаба уюшмасига келиб тушган ва касаба уюшмасининг ўзи томонидан чиқарилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини белгиланган талабларга мувофиқ юритади, уларнинг сақланишини ва назорат қилинишини таъминлайди:         Ж)Касаба уюшмасининг норматив-ҳуқуқий хужжатлар фондини тўлдириш, шу жумладан фондини кодекслар, қонунлар, шарҳлар, ахборотномалар ва бошқаҳуқуқий нашрлар билан бутлаш чораларини кўради, касаба уюшмаси раҳбариятига ҳуқуқий нашрларга обуна бўлиш ҳақида таклифлар киритади:

З)Касаба уюшмаси ваколатига кирадиган масалалар бўйича қонун ҳужжатлари тўпламларини нашр этишга тайёрлайди:

И)Касаба уюшмаси раҳбарияти учун қонунчилик масалалари бўйича таҳлилий материаллар тайёрлайди:

К)Касаба уюшмаси ва унинг тизимига кирадиган ташкилотлар ходимларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш тадбирларини ташкил этиш тўғрисида таклифлар киритади, ушбу тадбирларни ўтказишда қатнашади:

Л)Касаба уюшмаси фаолиятига тегишли қонунчиликни тарғиб қилиш ишларини амалга оширади.

2)Касаба уюшмаси фаолиятида қонунийликни таъминлаш сохасида:

А)Касаба уюшмасида ва унинг тизимига кирувчи ташкилотларда қонун бузилишларини,уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини бартараф этиш чора тадбирлари тўғрисида таклифлар киритади, зарур ҳолларда ушбу чора-тадбирларни амалга оширишда қатнашади:

Б)Касаба уюшмаси рахбариятга тақдим қилинадиган фармойишлар ва ҳуқуқий тусдаги бошқа барча қабул қилинадиган ҳужжатларнинг лойихалари қўл қўйилишидан олдин юридик хизмат томонидан кўриб чиқилади, уларнинг қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан экспертизадан ўтказади ҳамда улар бўйича эътироз ва таклифлари бўлмаса, виза қўяди.Бунда лойиҳаларга юридик хизмат томонидан касаба уюшмасининг бошқа ваколатли таркибий бўлинмаларидан(ходимларидан) кейин визақўйилади:

В)Мустақил равишда ёки бошқа бўлинмалар билан биргаликда касаба уюшмасининг фармойишлари ва ҳуқуқий тусдаги бошқа хужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек уларни ўз кучини йўқотган деб хисоблаш тўғрисида таклифлар тайёрлайди:

Г)Касаба уюшмаси ва унинг тизимига кирадиган бўлинмаларнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётини ўрганади, тахлил қилади ва умумлаштиради, уни такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлайди ва рахбариятга киритади:

Д)касаба уюшмасида ва унинг тизимига кирадиган ташкилотларда мулк сақланиши таъминланишининг хуқуқий механизмларини ташкил қилишда қатнашади:

Е)Касаба уюшмасининг бошқа бўлинмалари билан биргаликда касаба уюшмаси ташкилоти, унинг тизимига кирадиган ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахслари фаолиятида қонунийликнинг бузилиши кўрсатилган аризалар, шикоятлар ва бошқа мурожааларни кўриб чиқади:

Ж)Касаба ушмасида бошқарув тизимини такомиллаштириш, касаба уюшмасига кирадиган ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахсларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш бўйича таклифлар ишлаб чиқишда қатнашади:

З)Касаба уюшмасида меҳнат ҳақидаги қонунга риоя этилишини таъминлашда, шу жумладан меҳнат муносабатларини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужаатларни (меҳнат шартномаси, жамоа шартномаси, жамоа келишувлари ва бошқаларни ишлаб чиқишда қатнашади, ушбу ҳужжатлар лойиҳаларининг қонунчиликка мувофиқлигини текширади ва ҳуқуқий хулоса беради.

3)Шартномавий-ҳуқуқий,талабнома-даъво ишлари ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш сохасида:

А)бошқа бўлинмалар билан биргаликда касаба уюшмаси томонидан шартномалар тайёрланиши ва тузиш ишларида қатнашади, уларнинг қонунчиликка мувофиқлигини текширади ҳамда шартномалар лойиҳаларига агар эътироз ва таклифлари бўлмаса, виза қўяди. Бунда лойихаларга юридик хизмат томонидан касаба уюшмасининг бошқа ваколатли таркибий бўлинмаларидан (ходимларидан)кейин виза қўйилади:

Б)қонунчиликда белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи миқдорининг икки юз бараваридан ортиқ суммадаги шартномаларнинг қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан ёзма хулосаларни тайёрлайди ва имзолайди:

В)шартномаларни тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор қилишнинг белгиланган тартибига риоя этилишини назорат қилади:

Г)касаба уюшмаси томонидан тузилган шартномаларни зарур даражада бажариш бўйича таклифлар киритади, шартномавий муносабатларни такомиллаштииш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишда қатнашади:

Д)касаба уюшмасининг манфаатларини химоя қилиш бўйича талабнома (тақдимнома)лар тайёрлашда ва касаба уюшмасига нисбатан билдирилган талабномаларни кўриб чиқишда қатнашади, касаба уюшмасида талабнома(тақдимнома)лар билдириш ва уларни кўриб чиқиш тартибига риоя этилишини назорат қилади:

Е)тегишли бўлинмалар билан биргаликда касаба уюшмасининг дебиторлик ва кредиторлик қарзлари ахволини ўрганади, уларнинг миқдорини камайтириш чораларини кўради:

Ж)шартномавий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар юзасидан даъво ишларини олиб боради:

З)касаба уюшмасининг мулкий ва бошқа манфаатларини ҳуқуқий химоя қилиш учун зарур бўлган ҳужжатларни тайёрлашда ҳамда белгиланган тартибда суд мажлисларида қатнашади.

4) Бошқа соҳаларда:

А)касаба уюшмаси тизимига кирадиган ташкилотларнинг ҳуқуқий ишларига методик ёрдам кўрсатади, юридик хизмат фаолияти йўналишлари бўйича тавсияномалар ва кўрсатмаларни ишлаб чиқади:

Б)Қонунчиликка киитилган ўзгартиришлар ҳақидаги маълумотларни, суд амалиётини, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг ҳуқуқий ишларига ишларга таалуқли кўрсатмаларини касаба уюшмаси тизимига кирадиган ташкилотларга етказади:

В)Қурултойлар, конференциялар, юқори ташкилотлар қарорларининг ҳуқуқий химояга оид қисмининг бажарилишини ўрганади, маълумотномалар тайёрлайди ва тегишли умумлаштирувчи бўлим(ходим ёки мутахассис)га белгиланган муддатларда топширилишини таъминлайди:

Г)Қуйи ташкилотлардан тақдим этилган ҳуқуқий-меъёрий хужжатларни экспертизақилишда иштирок этади ва белгиланган муддатларда хуласалар берилишини таъминлайди:

Д)Қуйи ташкилотларга ходимларнинг хуқуқий саводхонлиги ва маданиятини ошириш,ҳуқуқий химоясини таъминлашга оид ўқув-семинарлар, конференциялар ва мажлисларни ўтказишда амалий ёрдам кўрсатади:

Е)Бошқа бўлимларни, уларнинг талабига кўра, зарурий ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар,қонунлар билан таъминлаш чораларни кўради:

Ж)Касаба уюшма аъзолари ва ходимларига меҳнат қонунчилиги юзасидан юридик маслахатлар бериш:

Print Friendly, PDF & Email
Click to listen highlighted text!